Tematyka

 • Sekcja ogólna

  Kurs został opracowany w ramach projektu Leaders In Teach, finansowanego przez program ERASMUS +. W ramach projektu różne europejskie organizacje specjalizujące się w szkoleniach i korzystaniu z nowych technologi połączyły siły, aby opracować materiały treningowe. Materiały przygotowane dla projektu Leaders In Teach pozwolą udoskonalić warsztat trenerski i kompetencje cyfrowe nauczycieli.

  • Materiały szkoleniowe zostały opracowane w celu zachęcenia do samodzielnej nauki.
  • Każdy moduł został podzielony na sekcje, które pozwolą uczestnikowi zrozumieć omawiane zagadnienia.
  • Na końcu każdego modułu uczestnik treningu będzie mógł zmierzyć swój poziom wiedzy poprzez rozwiązanie krótkiego quizu.Stosując podejście „Nauka przez działanie”, pod koniec każdego modułu uczestnik ma do dyspozycji “prawdziwy scenariusz”, aby zobaczyli, jak można zastosować w praktyce to, czego się nauczyli.  • Wyświetl
  • Wyświetl
  • Wyświetl Podejścia: 1 Otrzymaj ocenę
  • Wyświetl
 • MODUŁ 1: Cyfrowe kompetencje pedagogiczne w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego (CVET)

  Zapraszamy do zapoznania się z Modułem 1: "Cyfrowe kompetencje pedagogiczne w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego (CVET) ".

  U1. Czym są kompetencje cyfrowe?

  U2. Opis wymiarów kompetencji cyfrowej i opis jak rozwinąć się w każdym z obszarów.

  U3. Czym są kompetencje pedagogiczne i kompetencje cyfrowe?

  U4. Obszary kompetencji cyfrowych dla trenerów kształcenia zawodowego.


  • Wyświetl
  • Wyświetl
 • MODUŁ 2: Technologia cyfrowa a pedagogika cyfrowa: w jaki sposób poprawić jakość ustawicznego szkolenia zawodowego (CVET)?


  Zapraszamy do zapoznania się z Modułem 2: "Technologia cyfrowa a pedagogika cyfrowa: w jaki sposób poprawić jakość ustawicznego szkolenia zawodowego (CVET)?"

  U1. Jakie możliwości otwiera przed nami „pedagogika cyfrowa”?
  U2. Jakie wyzwania stoją przed “pedagogiką cyfrową”?
  U3.  „Pedagogika cyfrowa” na poziomie eksperymentalnym
  U4.  Podejście skoncentrowane na uczniu
  U5.  Zaprojektujmy razem!

  • Wyświetl
 • MODUŁ 3: Innowacyjna i otwarta pedagogika w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego CVET.

  Zapraszamy do zapoznania się z Modułem 3: "Innowacyjna i otwarta pedagogika w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego CVET".

  U1.  Digitalizacja i innowacja w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego

  U2. Czym jest pedagogika otwarta?

  U3. Elementy pedagogiki otwartej

  U4. Angażuj i wspieraj uczniów w ramach pedaogigki otwartej

  U5. Wybierz i stwórz materiał cyfrowy

  U6. Zaangażuj uczniów w tworzenie materiału cyfrowego

  • Wyświetl
 • MODUŁ 4: Narzędzia cyfrowe i powiązane strategie wspierające nowe podejścia dla promocji edukacji otwartej i innowacyjnych praktyk w erze cyfrowej.


  Zapraszamy do zapoznania się z Modułem 5: "Narzędzia cyfrowe i powiązane strategie wspierające nowe podejścia dla promocji edukacji otwartej i innowacyjnych praktyk w erze cyfrowej.

  U1.  Narzędzia cyfrowe w edukacji
  U2.  Narzędzia cyfrowe a edukacja innowacyjna
  U3.  Lista narzędzi i opis
  U4.  Jak używać i zintegrować narzędzia cyfrowe
  U5.  Korzystanie z narzędzi cyfrowych: prawa autorskie i licencje

  • Wyświetl
 • MODUŁ 5: Innowacyjne narzędzia i podejścia, które zwiększą motywacje ucznia w ramach pedagogiki cyfrowej.

  Zapraszamy do zapoznania się z Modułem 3: "Innowacyjne narzędzia i podejścia, które zwiększą motywacje ucznia w ramach pedagogiki cyfrowej".

  U1. Motywacja w edukacji

  U2. Motywujące narzędzia

  U3.  Archerypy postaci w teorii Carla Junga a cyfrowe opowiadanie historii

  U4. 7 elementów cyfrowego opowiadania historii

  U5.  Podstawowe darmowe narzędzia dla nauczycieli

  U6.  Stwórz opowieść cyfrową


  • Wyświetl